phone icon

Category: Uncategorized

เคล็ด(ไม่)ลับในการจัดสวนสไตล์ญี่ปุ่น

สวนญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากจีนและศาสนาพุทธ เป็นการจัดสวนโดยมีแนวคิดคือความเรียบง่ายและความลงตัวของธรรมชาติ มีองค์ประกอบน้อยและไม่ใช้ของตกแต่งฟุ่มเฟือยเพื่อสื่อถึงแก่นแท้ของธรรมชาติ

Read more

ศิลป์แห่งการสร้างบ้านเรือนไทย: สร้างบ้านเรือนไทยอย่างไรให้เหมาะกับภูมิภาค

บ้านเรือนไทย เป็นลักษณะบ้านที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะเห็นได้อย่างแพร่หลายในภาคกลาง ซึ่งบ้านเรือนไทยภาคกลางจะมีวัสดุก่อสร้างหลักคือการใช้ไม้ในการก่อสร้าง จุดเด่นของเรือนไทย คือ ตัวไม้ ซึ่งจะเป็นไม้เนื้อแข็ง มีลักษณะหลังคาหน้าจั่ว ใต้ถุนสูง มีชานบ้านที่กว้างขวาง ซึ่งถูกออกแบบมาให้รับมือกับสภาพอากาศของประเทศไทย

Read more

ไอเดียแบบบ้านปูนเปลือย แบบบ้านผนังอิฐและแบบบ้านสไตล์ลอฟท์

โครงสร้างของบ้านสไตล์ลอฟท์จะเน้นโครงสร้างคล้าย ๆ โรงงานและเน้นความโปร่งของพื้นที่ โดยมีจุดเด่นคือเพดานที่สูงและใช้ผนังบ้านปูนเปลือยหรือปูนเปลือยขัดมันเป็นส่วนใหญ่ ไอเดียตกแต่งก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์และของใช้แบบมินิมอล

Read more